Richard Wagner
(11.8.1963, Trebišov)
1978-82High School of Art and Design Košice, dep. ceramic pottery - modeling
1982-84sculpture atelier A. Račka, Košice
1984-90VšUP atelier of sculptures / prof. J. Malejovský / Praha
1991-2018collective exhibition: Praha, Zlín, Trebišov, Košice